Trong tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo một số vấn đề quan trọng: Ban hành Chỉ thị về việc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe; Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Kế hoạch kiểm tra, khắc phục điều kiện nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019; Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020; Chỉ đạo xử lý khó khăn 05 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới; chấn chỉnh công tác thu hồi tạm ứng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản;…

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau được giao mới 14 nhiệm vụ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ, thực hiện hoàn thành 05 nhiệm vụ; lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 166 nhiệm vụ, đã thực hiện hoàn thành 56 nhiệm vụ, còn lại 110 nhiệm vụ trong hạn đang được triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao 34 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện hoàn thành 72 nhiệm vụ. Lũy kế trong 10 tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao 814 nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện hoàn thành 754 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 93%; trong đó có 759 nhiệm vụ có thời hạn, đã hoàn thành đúng hạn 592 nhiệm vụ, chiếm 78% trong tổng số nhiệm vụ có quy định thời hạn hoàn thành; còn 1 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành trong tổng số 55 nhiệm vụ đang thực hiện, chiếm tỷ lệ 2%.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đối với công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức, cá nhân. Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành 27/32 nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, đạt tỷ lệ 84,4%. Trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và quốc phòng an ninh đều có sự tăng trưởng khá và đảm bảo ổn định.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải và các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Tính đến ngày 30-10-2018, toàn tỉnh thu ngân sách đạt 3.765,5 tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán; chi ngân sách đạt 7.629 tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ đầu năm đến ngày 31-10-2018  đạt 1.985 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch.

Tổng sản lượng thủy sản tăng 6,8% (trong đó, sản lượng tôm tăng 10,4%); sản lượng chế biến tôm tăng 16,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 10,8%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,3%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,3%, sản lượng khí, điện, đạm tăng mạnh so tháng trước. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được quan tâm đầu tư và thu hút được nhiều du khách đến tham quan du lịch; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc và hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019; chỉ đạo rà soát, nắm tình hình các khoản thu đầu năm học 2018 - 2019 đối với các trường mầm non, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên năm học 2018 - 2019.

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội giảm so cùng kỳ. Uỷ ban nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo các huyện ven biển tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi tham gia hoạt động đánh bắt và kiên quyết xử lý không cho ra khơi khi không thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Qua đó, trong tháng, không xảy ra tình trạng tàu cá ngư dân bị lực lượng nước ngoài kiểm soát, bắt giữ; giảm 01 vụ, giảm 01 tàu, giảm 06 thuyền viên so tháng trước; giảm 01 vụ, giảm 01 tàu, giảm 04 thuyền viên so cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội tỉnh còn một số khó khăn nhất định như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so kế hoạch (55,9%); kim ngạch xuất khẩu tuy có sự chuyển biến tích cực nhưng lũy kế vẫn còn giảm (0,08%) so cùng kỳ và đạt thấp so kế hoạch (67,6%); sản lượng khí, điện, đạm giảm so với cùng kỳ; tai nạn về điện và các vụ cháy vẫn còn diễn ra; vi phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ngoài một số nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Báo cáo, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Lĩnh vực ngư, nông, lâm: Uỷ ban nhân các cấp cần tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nhất là mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn, mô hình tôm – lúa, tôm – sò huyết, tôm – cua… Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp dưới phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp nếu để xảy ra trường hợp nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh chưa đảm bảo điều kiện theo quy định; chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, mưa bão và triều cường dâng những tháng cuối mùa mưa; phòng, chống cháy rừng; các huyện ven biển tiếp tục tuyên truyền cho ngư dân phải nghiêm túc chấp hành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi ra khơi đánh bắt.

2. Về lĩnh vực tài chính, ngân sách: Yêu cầu ngành chuyên môn nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện việc mua sắm tập trung đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm khắc phục những hạn chế đã qua; phấn đấu đến cuối năm 2018 thu ngân sách phải vượt chỉ tiêu đề ra (300 tỷ đồng).

3. Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản: Yêu cầu các ngành, các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra, đôn đốc, sớm hoàn thành các thủ tục đảm bảo giải ngân vốn đúng tiến độ, không để chuyển vốn sang năm sau; giao cho ngành chuyên môn theo dõi, báo cáo những địa phương, đơn vị không quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, sẽ gắn hình thức kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ cuối năm.

4. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

5. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lao động – thương binh xã hội; văn hoá thể thao, du lịch và y tế: Tập trung thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường kiểm tra về điều kiện, chất lượng các trung tâm đào tạo, luyện thi…; nghiên cứu, tham mưu thực hiện việc ký kết đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm viếng người có công, đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tổ chức tốt sự kiện quảng bá du lịch tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; tập trung kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất chấn chỉnh việc thanh toán các khoản chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau cao hơn so với mức bình quân của cả nước và khu vực.

6. Về cải cách thủ tục hành chính: Giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn người dân sử dụng mạng Zalo để thực hiện các thủ tục hành chính.

7. Về quốc phòng, an ninh và nội chính: Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp các ngành chức năng mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực an ninh mạng. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp sử dụng mạng xã hội để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019.

 

                                                                                                                   Trịnh Quốc Vương

Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh uỷ