Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để 16 vụ án tồn đọng, kéo dài.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm (ảnh QV)

Đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm xong về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để các vụ án tồn đọng, kéo dài như: Lãnh đạo Sở Tài chính kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm trong chỉ đạo công tác giám định tài chính đối với Sở Tài chính và Giám định viên tài chính; Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm của lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra và Điều tra viên hai cấp; Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm của lãnh đạo Viện kiểm sát và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm chung ngành Tòa án đối với lãnh đạo Tòa án và Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp có liên quan để các vụ án tồn đọng, kéo dài.

Đối với Giám định viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cà Mau liên quan đến công tác giám định tài chính, sau khi nghiên cứu báo cáo, đề nghị của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến không kiểm điểm trách nhiệm Giám định viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cà Mau về giám định hồ sơ, chứng từ vay vốn trong vụ án; vì tiến độ giám định kéo dài là do cơ quan trưng cầu giám định chậm cung cấp hồ sơ, tài liệu và các nguyên nhân chủ quan, khách quan khác.

Việc kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; kịp thời chấn chỉnh tình hình, khắc phục được những tồn tại, hạn chế yếu kém của các tổ chức, cá nhân có liên quan để các vụ án tồn đọng, kéo dài. Qua kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã thấy được và tự nhìn nhận những mặt hạn chế, khuyết điểm; đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan cũng như việc nhận thức pháp luật, kinh nghiệm trong thực tiễn; mạnh dạn nhận trách nhiệm về hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và đưa ra biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trong thời gian tới.

                                                                                             

Nguyễn Thành Lập