Tình hình an ninh chính trị trên khu vực biên giới biển, an ninh nông thôn cơ bản ổn định. Các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đảm bảo an ninh, trật tự nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ của đất nước, của tỉnh; tiếp tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Hầu hết các loại tội phạm, vi phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội, kinh tế, môi trường giảm so với cùng kỳ năm trước (tội phạm về trật tự xã hội: khởi tố mới 273 vụ, 392 bị can, giảm 43 vụ, 07 bị can so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86,08%. Vi phạm về trật tự xã hội: Phát hiện, xử lý 416 vụ, 625 đối tượng,  giảm 161 vụ, 277 đối tượng. Tệ nạn xã hội: Phát hiện, xử phạt 525 vụ, 3.262 đối tượng, giảm 109 vụ, 656 đối tượng; về kinh tế: phát hiện 32 vụ, 37 đối tượng kinh doanh hàng hóa không hóa đơn, chứng từ; giảm 18 vụ, 23 đối tượng; xử phạt số tiền 422,7 triệu đồng; về môi trường: phát hiện, xử lý 29 vụ, 29 đối tượng vi phạm về môi trường; giảm 06 vụ, 06 đối tượng; xử phạt số tiền 105,5 triệu đồng).

Tai nạn và va chạm giao thông giảm 03 tiêu chí (xảy ra 55 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 15 người, bị thương 62 người; giảm 06 vụ (9,84%), giảm 03 người chết (16,67%), giảm 25 người bị thương (28,74%).

Đại tá Bùi Văn Quyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Kiểm tra, giám sát và nội chính năm 2018 (Ảnh TQV)

Công tác biên phòng được đảm bảo, không phát hiện các dấu hiệu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giám sát hành trình tàu cá, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở luôn chủ động nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các vụ tranh chấp, khiếu kiện tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Công tác phòng, chống cháy nổ, thiên tai, hạn hán, tai nạn về sử dụng điện được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thường xuyên, có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra 15 vụ cháy trên toàn tỉnh (cháy nhà dân 12 vụ, ghe biển 02 vụ, doanh nghiệp 01 vụ; giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân: do sự cố điện 14 vụ; đang điều tra 01 vụ, thiệt hại tài sản khoảng 2,345 tỷ đồng) chính quyền các cấp đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí để các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Về công tác nội chính, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019; Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Chỉ đạo các cơ quan khối nội chính đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, liên quan trật tự an toàn xã hội, dư luận xã hội quan tâm; các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, các vụ án còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; các vụ việc, vụ án Thường trực Tỉnh uỷ phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc. Chỉ đạo các cơ quan khối nội chính tham mưu, đề xuất xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, liên quan đến trật tự an toàn xã hội, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; chỉ đạo xây dựng Đề án, phương án nhân sự để tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh, nhiệm kỳ IX (2019 - 2024) trong quý III-2019. 

Chỉ đạo các cấp uỷ thường xuyên chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp, kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện tốt công tác tuyển, chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu đề ra; kết quả có 900/900 tân binh, trong đó, có 07 đảng viên, chiếm 0,78%; 893 đoàn viên chiếm 99,22%.

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án (đã giải quyết 5.324 vụ án các loại, còn lại 2.623 vụ); đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý sai phạm sau thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, các vụ vi phạm sau thanh tra được chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật (ngành Thanh tra tiến hành 39 đoàn thanh tra, kết thúc 30 đoàn (có kết luận 22 đoàn), đang hoạt động 09 đoàn; tổng vi phạm về tiền: 6,6 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi 1,4 tỷ đồng, kiến nghị khác 5,2 tỷ đồng); tổng hiện vi phạm về đất đai 187.172,82 m2 (kiến nghị khác 187.172,82m2). Kiến nghị xử lý hành chính 03 tổ chức, 70 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra 02 vụ, 25 đối tượng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, thực hiện, nhiều vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm (toàn tỉnh đã tiếp 1.293 lượt với 1.701 người, 1.012 vụ việc (cũ 227 vụ; mới 785 vụ), 23 đoàn đông người với 289 người, 33 vụ việc (cũ 11 vụ, mới 22 vụ).

Về công tác cải cách tư pháp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; ban hành Kế hoạch về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 22-5-2019 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết Nghị quyết.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác nội chính nói chung và cải cách tư pháp tiếp tục được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên chỉ đạo nắm chặt tình hình an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt; những vấn đề phát sinh liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội được kiểm soát, xử lý triệt để; an ninh vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị, kinh tế... ổn định. Tệ nạn xã hội, vi phạm kinh tế và môi trường giảm mạnh so với cùng kỳ.  Công tác điều tra, xử lý án được triển khai thực hiện đồng bộ, xử lý cơ bản dứt điểm các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy được triển khai thực hiện theo quy định. Công tác cải cách tư pháp được chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình, công tác nội chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế: An ninh, trật tự trên biển còn diễn biến khá phức tạp, tàu cá ngư dân vi phạm chủ quyền đánh bắt vẫn còn diễn ra (có 05 vụ, 09 tàu cá, 52 thuyền viên bị lực lượng nước ngoài bắt giữ (Malaysia bắt 02 tàu/10 thuyền viên, Thái Lan bắt 07 tàu, 42 thuyền viên); so cùng kỳ giảm 04 tàu cá, 20 tuyền viên); tội phạm và vi phạm về ma túy tăng cao so với cùng kỳ (tội phạm ma túy: khởi tố 50 vụ, 65 bị can, so với cùng kỳ tăng 15 vụ, 24 bị can; vi phạm về ma túy: phát hiện 794 vụ, 1.080 người, so cùng kỳ tăng 569 vụ, 423 người, xử phạt 275 người, 167,2 triệu đồng, lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 805 người); tình trạng khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện tập trung đông người gây mất an ninh trật tự còn xảy ra (có 23 đoàn đông người với 289 người, 33 vụ việc (cũ 11 vụ, mới 22 vụ).  Cụ thể, vgày 01-6-2019, có 08 người dân ở ấp 19, 20, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh kéo đến Hà Nội khiếu kiện. Cơ quan chức năng nắm chặt tình hình và hoạt động những người khiếu nại để có biện pháp vận động, thuyết phục).

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị tổng kết về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 2018 (Ảnh TQV)

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019 theo kế hoạch.

2. Duy trì, tổ chức họp giao ban quý với các cơ quan nội chính để rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án; trao đổi, thống nhất quan điểm giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết chuyên đề: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến năm 2020; Tổng kết 15 năm Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

4. Rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tồn đọng, kéo dài, thực hiện trách nhiệm của Bí thư cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

5. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng; bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

6. Tổ chức thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trịnh Quốc Vương