Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đều nhận thức sâu sắc, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ. Quá trình thực hiện đã xuất hiện những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và một trong số những gương điển hình tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Thường trực, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau.

(Ảnh NTL)

Đồng chí được đào tạo chuyên sâu về pháp luật, trưởng thành từ ngành tư pháp và trở thành cán bộ lãnh đạo có chức danh tư pháp, được cấp trên điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí luôn nổ lực trong công tác cũng như hoạt động tại đơn vị; là người đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, nội quy, quy định cơ quan và địa phương nơi cư trú; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể với hiệu quả, chất lượng cao; góp phần xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; quan tâm thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan đạt được nhiều kết quả nổi bật, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần vào thành tích của đơn vị và được Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Cờ thi đua; kịp thời phối hợp và tranh thủ sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ, lãnh đạo Ban cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Công đoàn viên được đảm bảo, tạo động lực làm việc tốt, hiệu quả thiết thực, đơn vị được Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức năm 2018”.

Học tập và làm theo Bác, đồng chí luôn nêu gương, giữ đúng tác phong, lề lối làm việc của người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị, tạo được sự ủng hộ, đoàn kết nhất trí cao trong tập thể; không lạm quyền, luôn tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quyết đoán, sâu sát trong phân công giao việc, đề cao trách nhiệm cá nhân, không lẫn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác; tôn trọng, gần gũi và chân thành với đồng chí, đồng nghiệp; ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức trong sáng, lành mạnh, nếp sống và sinh hoạt văn hóa, văn minh; kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh chống lại quan điểm, hành vi sai trái; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhiều năm liền, đồng chí luôn có sáng kiến trong công tác được công nhận; được nhận xét, đánh giá hằng năm là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cơ sở; Công đoàn viên xuất sắc và nhiều giấy khen, bằng khen khác. Tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đồng chí Nguyễn Minh Phụng đã tạo nên sức lan tỏa đến toàn thể công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

                                                                                 Nguyễn Thành Lập