Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Cao Văn Học, Phó Vụ trưởng Vụ VII, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Huỳnh Thị Thanh Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đồng chí Hồ Minh Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và đồng chí Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ: Huỳnh Thị Thanh Loan, Hồ Minh Chiến, Phạm Anh Tuấn – Chủ trì Hội nghị         (Ảnh QV)

Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhất là nguồn vốn đầu tư của Trung ương giảm; giá cả hàng hóa không ổn định, giá tôm thẻ nguyên liệu những tháng đầu năm sụt giảm, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường... làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống của nhân dân. Nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%; tổng sản lượng thủy sản tăng 5% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên 4.300 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD; doanh nghiệp thành lập mới và thu hút dự án đầu tư tăng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ; thực hiện các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách thực hiện kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 2%. Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tội phạm, tai nạn giao thông giảm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có nhiều chuyển biến tiến bộ trên các mặt.

Trong năm qua, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng hoạt động đạt được những kết quả nổi bật: 

Về công tác nội chính: Tiếp tục được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt những kết quả tích cực; tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các biện pháp, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm; các hoạt động của đồng bào dân tộc, tôn giáo được tổ chức đúng quy định pháp luật; an ninh nông thôn cơ bản ổn định; tệ nạn xã hội giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao 87,76% (trọng án xảy ra 25 vụ, 26 bị can, giảm 15 vụ, giảm 13 bị can; thường án xảy ra 575 vụ, 737 bị can, giảm 44 vụ, tăng 26 bị can. Tỷ lệ điều tra, khám phá án dật 100% đối với trọng án và 87,17% đối với thường án). Tai nạn và va chạm giao thông giảm cả 3 tiêu chí (xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông đường bộ, chết 21 người, bị thương 93 người; so với cùng kỳ giảm 05 vụ, bị thương giảm 08 người, giảm 07 người chết; 07 vụ tai nạn giao thông đường thủy, chết 08 người; so với cùng kỳ giảm 01 vụ, chết tăng 03 người; 67 vụ va chạm giao thông, bị thương 107 người; so với cùng kỳ giảm 16 vụ, 36 người bị thương).

Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 11.248 vụ, việc các loại, đã giải quyết 9.283 vụ, tỷ lệ giải quyết 82,53%; so với cùng kỳ năm trước, thụ lý tăng 1.372 vụ, giải quyết tăng 1.213 vụ. Tuy nhiên, tình trạng án bị hủy, sửa vẫn còn. Án bị hủy 54,5 vụ; trong đó, hủy có lỗi thẩm phán 39,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,43%, án bị sửa 194 vụ, trong đó sửa có lỗi thẩm phán 156 vụ, chiếm tỷ lệ 1,68%. Số vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình tăng mạnh trong năm qua gây áp lực rất lớn đến quá trình giải quyết của Tòa án nhân dân hai cấp.

Công tác thi hành án hình sự được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật. Tòa án nhân dân hai cấp đã ra 874 quyết định thi hành án đối với 874 người bị kết án (đạt tỷ lệ 100%).

Công tác thi hành án dân sự được tổ chức thực hiện có hiệu quả, tuy nhiên tỷ lệ thi hành án đạt còn thấp so với cùng kỳ. Về việc: Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tổng thụ lý 18.933 việc, tăng 1.616 việc so với cùng kỳ, đã giải quyết xong 9.018 việc, đạt tỷ lệ 64,19%. Về giá trị: Thi hành xong 129, 2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22,47%.

Công tác thanh tra được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Thanh tra hành chính, đã tiến hành 69 đoàn thanh tra (kỳ trước chuyển sang 05; triển khai mới 64). Trong đó, theo kế hoạch 58 đoàn, đột xuất 11 đoàn). Đã kết thúc 62 đoàn (kết luận 54 đoàn). Qua thanh tra, có 48/77 đơn vị có sai phạm, với số tiền là 7,2 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi 3,6 tỷ đồng, kiến nghị khác 3,6 tỷ đồng); sai phạm về đất đai là 10.750 m2; kiến nghị xử lý hành chính 23 tổ chức và 222 cá nhân.

Về hoạt động cải cách tư pháp: Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 686-QĐ/TU, ngày 30-11-2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; chuyển cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh từ Tòa án nhân dân tỉnh về Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo cấp uỷ, các cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp 2016 - 2021. Chỉ đạo chặt chẽ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp; kịp thời cho ý kiến định hướng về công tác tư pháp, công tác giải quyết án tại địa phương theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Trong năm qua, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo kịp thời, hiệu quả; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được tập trung, đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng ngày càng được nâng lên và phát huy hiệu quả. Qua theo dõi, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã đề nghị các ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo rà soát, xác minh 05 nội dung báo chí phản ánh có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; kết quả có 01 vụ đã khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 01 vụ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo thẩm quyền, 01 vụ đã xử lý kỷ luật, 01 vụ đang xác minh và 01 vụ không có cơ sở kết luận.

Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17-7-2013 của Chính phủ “về minh bạch tài sản, thu nhập”; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; qua rà soát đề nghị và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý chuyển 04 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang Cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật.

Kết quả nổi bật trong năm qua phải kể đến đó là ngay từ đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã phối hợp các cơ quan tư pháp rà soát, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết 20 vụ án về nội chính và phòng, chống tham nhũng, đã giải quyết xong 10/20 vụ (trong đó, có 05 vụ  giải quyết dứt điểm). Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BNCTW, ngày 19-4-2016 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng”, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý 31 vụ án, vụ việc nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng (07 vụ án tham nhũng đã giải quyết dứt điểm; cơ bản giải quyết xong 03 vụ; 03 vụ có chuyển biến tích cực; 12 vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã giải quyết dứt điểm; 01 vụ cơ bản giải quyết xong và 05 vụ có chuyển biến tích cực). Sau 03 năm thực hiện Kế hoạch Thi đua Chuyên đề, tại Hội nghị tổng kết Cụm 4 (22 tỉnh, thành khu vực phía Nam) Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm qua. Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà ngành Nội chính Đảng cần nghiên cứu, tìm giải pháp khả thi, tập trung chỉ đạo, khắc phục. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đồng chí Dương Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh – Phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh QV)

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp. Triển khai, thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

 Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định công tác này là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trịnh Quốc Vương