LÃNH ĐẠO BAN NỘI CHÍNH TỈNH UỶ CÀ MAU

 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường  vụ Tỉnh uỷ,

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

 

Đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó trưởng Ban Thường trực

Ban Nội chính Tỉnh uỷ