Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Hữu Thơ, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và các thành viên trong khối thi đua VII gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, Đảng ủy Dân Chính Đảng. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Khối trưởng; đồng chí Trần Hữu Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Khối phó; đồng chí Nguyễn Hoàng Thám, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Khối phó.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Báo cáo, năm 2019 các cơ quan, đơn vị trong khối triển khai, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và nhiệm vụ chính trị đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt các nội dung thi đua với phương châm khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

          Công tác thi đua được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối quan tâm triển khai thực hiện tốt; đầu năm có đăng ký giao ước thi đua theo quy định; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều quán triệt các chủ trưởng, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về công tác thi đua và đăng ký tham gia thực hiện; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, Khối Thi đua 7 đã tổ chức thành công Hội thao chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Hội nghị bình bầu thi đua năm 2019. Kết quả, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bình bầu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bình bầu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Các cơ quan trong Khối Thi đua VII thống nhất đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Khối trưởng, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Khối phó năm 2020.

Nguyễn Thanh Nguyên