Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, các cơ quan phối hợp đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ tham gia phối hợp; tổ chức các cuộc họp để thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ (người ngồi giữa) ký Quy chế phối hợp công tác với đồng chí Nguyễn Thanh Reo, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp và Nhà báo Đỗ Kiến Quốc, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (Ảnh QV)

Định kỳ, các cơ quan phối hợp xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, đánh giá những kết quả làm được, chưa làm được, nguyên nhân và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực đấu tranh chống tội phạm, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đối với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đã kịp thời báo cáo, trao đổi thông tin có liên quan về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo định kỳ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin về tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đảng ủy Công an tỉnh duy trì tốt công tác thông tin báo cáo, thống kê các văn bản liên quan đối với một số vụ án kinh tế, tham nhũng, nghiêm trọng phức tạp, dư luận quan tâm nhằm thống nhất báo cáo đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về diễn biến, tiến độ điều tra, quan điểm xử lý các vụ việc, vụ án; khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc phạm vi phối hợp. Phối hợp xử lý 15 vụ án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; trong đó, đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát truy tố 05 vụ, đình chỉ điều tra 01 vụ; đang điều tra 09 vụ (cấp tỉnh 08 vụ, cấp huyện 01 vụ).

Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên rà soát, nắm chắc các nguồn tin tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tham nhũng để kiểm sát kịp thời, chặt chẽ và báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác kiểm sát việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng. kiểm tra, giám sát công tác giải quyết án dân sự, hành chính.

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; gửi lịch xét xử, báo cáo kết quả và gửi bản án đối với các vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng; án nghiêm trọng, phức tạp; kiểm tra, giám sát công tác giải quyết án dân sự, hành chính.

Thanh tra tỉnh thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh, xử lý kịp thời những thông tin, đơn thư có liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; những thông tin về xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bảo vệ Đảng và phòng, chống tham nhũng; giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Sở Tư pháp thực hiện các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và công tác tư pháp đúng theo định kỳ. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định.

Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện đầy đủ các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng đúng theo yêu cầu về nội dung và thời gian quy định. Phối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; xây dựng và phát sóng chuyên đề “Hiệu quả từ việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau” đã tạo hiệu ứng tốt.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cà Mau thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng đối với các vụ việc, vụ án xảy ra liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan kịp tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt tình hình đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan phối hợp thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Trong năm, đã tham mưu cấp uỷ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm 05/10 vụ án; chủ trì họp liên ngành để trao đổi, thống nhất quan điểm xử lý 05 vụ việc, vụ án; tham dự các cuộc họp liên ngành trao đổi, xử lý 03 vụ án; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra xác minh xem xét, giải quyết khiếu nại luật đảng của 01 đồng chí; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 12 báo cáo định kỳ, đột xuất và chuyên đề; ban hành 56 báo cáo về hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh uỷ, về tình hình nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuyển Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh từ Tòa án nhân dân tỉnh về Ban Nội chính Tỉnh uỷ; quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá về tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức đối với việc thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 đồng chí giữ chức vụ Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và việc điều động 02 thẩm phán trung cấp công tác tại Tòa án nhân dân huyện, thành phố Cà Mau nhận nhiệm vụ tại Tòa án nhân dân tỉnh.

Đối với những vụ việc, vụ án có khó khăn, vướng mắc hoặc chưa thống nhất giữa các cơ quan có liên quan, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan phối hợp tổ chức 06 cuộc họp liên ngành, nhằm thống nhất hướng xử lý.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Toà án tỉnh cử cán bộ tham gia đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh cử cán bộ tham gia và Đoàn kiểm tra, giám sát các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17-7-2013 của Chính phủ “về minh bạch tài sản, thu nhập” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Văn Thời và Ban Giám đốc Sở Tài chính…

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Sở Tư pháp và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (ảnh QV)

Đạt được kết quả trên, là do Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các đơn vị  được ban hành đúng chức năng, thẩm quyền, vai trò trách nhiệm của mỗi cơ quan trong công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ; mỗi đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp, thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung phối hợp; chế độ trao đổi thông tin, xử lý công việc liên quan đến công tác phối hợp luôn được bảo đảm; mối quan hệ công tác phối hợp giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ; khi có vấn đề phát sinh đã kịp thời trao đổi bằng nhiều hình thức phù hợp, thống nhất chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả, đúng quy định.

             Trịnh Quốc Vương