Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đợt 2 năm 2019 cho 150 đại biểu là các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (đơn vị không có báo cáo viên hoặc báo cáo viên không phải là lãnh đạo đơn vị); các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các phòng, bộ phận thuộc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện và báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

Báo cáo viên tham gia triển khai các chuyên đề gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài nguyên và Môi trường

 
   

Đồng chí Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ: Triển khai Luật Sở hữu trí tuệ (ảnh TQV)

Trong 01 ngày làm việc, báo cáo viên đã triển khai tại Hội trường các văn bản QPPL bao gồm: Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Giáo dục và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, trong đợt Hội nghị tập huấn, triển khai văn bản pháp luật đợt 2 lần này, Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã cấp cho đại biểu tự nghiên cứu các văn bản pháp luật: Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Thi hành án Hình sự.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan và đại biểu tham dự cấp huyện mặc dù trong điều kiện những ngày cuối năm công việc hết sức gấp rút, nhưng các đại biểu đã bố trí, sắp xếp công việc, tham dự khá đầy đủ tại Hội nghị lần này. Bên cạnh, đồng chí cũng đã biểu dương các đồng chí báo cáo viên pháp luật đã có sự đầu tư, nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực ngành, lĩnh vực mình quản lý, chuẩn bị bài giảng khá chi tiết, sinh động, chặt chẽ, truyền tải được những kiến thức pháp luật mới, quan trọng cho đại biểu. Các đại biểu tham dự Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu văn bản, tập trung theo dõi và đặt ra nhiều vấn đề vướng mắc từ thực tiễn trao đổi đối với báo cáo viên để cùng thống nhất nhận thức, thực hiện.

 
   

Đồng chí Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh – Phát biểu tổng kết Hội nghị (ảnh TQV)

Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị, sau Hội nghị này, tất cả mỗi đại biểu là một báo cáo viên sẽ trực tiếp truyền tải các nội dung, văn bản được tiếp thu đến cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị để nắm, quán triệt, thực hiện, nhất là các luật mới ban hành như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Giáo dục, Nghị định 91…

Cơ quan Thường trựcHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự kiến sẽ phối hợp với Học viện Báo chí tuyên truyền tổ chức tập huấn kỹ năng về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật của tỉnh trong thời gian sớm nhất, để từng bước đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt nhất.

Trịnh Quốc Vương