Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (đồng chí Nguyễn Quốc Hận, Phó trưởng Đoàn), đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Kho Bạc Nhà nước, Công an, Toà án, Hội Liên hiệp Phụ nữ…), giám đốc các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng, trong năm qua, các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh luôn phấn đấu, thực hiện tốt các mặt nghiệp vụ góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh uỷ đề ra, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương đạt 7% (cả nước đạt 7,08% mức cao nhất kể từ năm 2008). Các hoạt động tín dụng, tiền tệ, thanh toán và ngoại hối tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; các chi nhánh ngân hàng, TCTD đã chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng; quản lý và giao dịch khách hàng, thanh toán trong từng hệ thống ngân hàng, qua Ngân hàng Nhà nước, trong nước và quốc tế đều đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn.

Đồng chí Võ Kiên Giang, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả hoạt động ngân hàng năm 2018

Về mạng lưới tổ chức, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 30 TCTD, gồm: 26 chi nhánh ngân hàng thương mại (05 chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước, 19 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần, 02 chi nhánh ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên), 02 chi nhánh ngân hàng chính sách (chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và chi nhánh Ngân hàng Phát triển) và 02 quỹ tín dụng nhân dân; với 66 phòng giao dịch trực thuộc và 01 phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Sóc Trăng.

Theo đánh giá của ngành Ngân hàng Nhà nước, trong năm qua, chất lượng dịch vụ ngân hàng ngày càng được tăng cường theo xu hướng hiện đại, khả năng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và thương hiệu của ngân hàng ngày càng được nâng lên cả trong và ngoài nước; quy mô về nguồn vốn hoạt động ngày càng tăng; số lượng sản phẩm dịch vụ phong phú hơn, chất lượng được cải thiện và phát triển. Năng lực quản trị điều hành và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các ngân hàng, TCTD được nâng lên đáng kể; công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi; hệ thống quản lý thông tin của ngân hàng được tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, các ngân hàng đã phát triển rất nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, đa dạng cho khách hàng. Ngoài ra, việc ứng dụng thông tin đã giúp các ngân hàng, TCTD cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động nội bộ trong vấn đề thanh toán, kiểm tra, kiểm soát; các dữ liệu trong hoạt động được kết nối mạng trực tuyến giữa các phòng, ban, tại trụ sở chính, chi nhánh đảm bảo kiểm soát, phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng tăng nhanh và chiếm tỷ trọng trong tổng thu nhập ngày càng lớn.

Tình hình huy động vốn của các chi nhánh ngân hàng, TCTD trên địa bàn tỉnh vẫn ổn dịnh và tăng trưởng; các chi nhánh, TCTD thực hiện nghiêm túc quy định mức lãi suất huy động vốn theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Nguồn vốn huy động tăng 0,7% so với đầu năm, đáp ứng được 64,51% so với tổng dư nợ cho vay, phần còn lại các chi nhánh ngân hàng, TCTD tranh thủ nhận vốn điều hoà trong từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cho vay xây dựng nông thôn mới.

Dư nợ cho vay trong năm 2018 tăng 14,1%, tăng 0,1% so với tăng trưởng chung của toàn ngành Ngân hàng. Đây là sự cố gắng lớn của các ngân hàng và TCTD trong việc cung ứng vốn tín dụng cần thiết, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhât là các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản, góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh nhà. Đồng thời, các chi nhánh ngân hàng và TCTD tích cực xử lý, thu hồi nợ xấu, cơ cấu lại thời hạn nợ, tạo nguồn vốn đầu tư tín dụng, tập trung cho vay đối với sản xuất kinh doanh, phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh là 1,60% (không tính chi nhánh Ngân hàng Phát triển), tăng 0,17% so với đầu năm. Thời gian qua, các chi nhánh ngân hàng, TCTD tập trung thực hiện các biện pháp để hạn chế nợ xấu chủ yếu là bán nợ cho Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam; sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; phát mãi tài sản thu hồi nợ; cơ cấu lại nợ tạo điều kiện để khách hàng tiếp tục sản xuất kinh doanh, trả nợ dần…

Đồng chí Trần Quốc Khởi – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau, Kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khởi, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Cà Mau đã biểu dương những kết quả mà toàn ngành Ngân hàng tỉnh Cà Mau thực hiện đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Về chất lượng tín dụng trong năm qua là khá tốt, các ngân hàng, TCTD cho vay có trọng điểm, đầu tư tập trung cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như: Thuỷ sản, nông nghiệp và chế biến hàng xuất khẩu; bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường hơn công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát từ xa; đối với các chi nhánh ngân hàng, TCTD trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt các quy định về lĩnh vực hoạt động được thanh tra, giám sát; qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa phát hiện sai phạm lớn làm ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống. Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh ngân hàng, TCTD trên địa bàn tỉnh luôn quán triệt và thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ gắn với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, nhờ đó mà trong năm qua tại Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh ngân hàng, TCTD trên địa bàn tỉnh không phát sinh tham nhũng, tội phạm trong ngành Ngân hàng.

Yêu cầu Ban lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng, TCTD tập trung ra sức khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra tại Hội nghị này, nhất là đẩy mạnh vốn huy động tại chỗ sao cho đảm bảo với nhu cầu tín dụng; tìm nguyên nhân và có giải pháp xử lý hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra tình trạng nợ xấu; đẩy nhanh vòng quay vốn; mở rộng quy mô hoạt động tín dụng đến mọi thành phần kinh tế, thực thi đa dạng hoá các loại hình tín dụng trên cơ sở chất lượng – hiệu quả - an toàn, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn. Trong năm 2019 tổng dư nợ cho vay phấn đấu tăng từ 12 đến 14% so với năm 2018.

Trịnh Quốc Vương