Buổi sáng cùng ngày, Đoàn tiến hành làm việc tại Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh; cùng dự làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau. Làm việc tại các đơn vị, Đoàn công tác nghe báo cáo khái quát về tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác cải cách tư pháp trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác giám định trong giải quyết án và thi hành án hình sự;…

 

          (Ảnh: Đoàn công tác Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau)

Chiều cùng ngày, Đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan của tỉnh. Theo Báo cáo của Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đến nay, Tỉnh ủy, các cấp ủy, các cơ quan tư pháp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện “Chiến lược Cải cách tư pháp” theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên, công tác cải cách tư pháp vẫn còn những hạn chế: lượng án thụ lý hằng năm tăng khoảng 10% dẫn đến việc quá tải trong giải quyết án, việc xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp chưa thực hiện được; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của một số ít cán bộ có chức danh tư pháp chưa cao, bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý về hình sự; trụ sở một số cơ quan tư pháp đã xuống cấp, chậm được đầu tư xây dựng, sửa chữa;... Đồng thời, báo cáo cũng nêu 05 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và kiến nghị Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương quan tâm kiến nghị bộ, ngành Trung ương giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh Thời gian qua. Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan tư pháp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp: tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp đã được kiện toàn đúng quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi; tập trung xây dựng đội ngũ các chức danh tư pháp tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng; tỉnh đã tập trung xây dựng các thiết chế bổ trợ tư pháp, tăng cường giám sát hoạt động tư pháp và cơ quan tư pháp; đã dành nguồn lực để hỗ trợ cơ sở vật chất các cơ quan tư pháp; sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường;... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách tư pháp của tỉnh vẫn còn những tồn tại: đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp còn thiếu và có trường hợp còn yếu về nghiệp vụ, áp lực công việc tăng; quản lý Nhà nước về luật sư còn bất cập, xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là giám định tư pháp chưa thực hiện được, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tư pháp.

Đoàn đã ghi nhận tất cả những kiến nghị của tỉnh, đồng thời đề nghị Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị theo hướng thực chất và chất lượng hơn; tập trung cho việc tổng kết “Chiến lược Cải cách tư pháp” vào năm 2020.

                                                                     Nguyễn Văn Phụng