ngày 14-12-2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh ban hành Thông báo số 07/TB-HĐNVQS, ngày 25-01-2019 về thời gian, địa điểm dự và chỉ đạo Lễ giao, nhận quân năm 2019.

(Ảnh TL)

Năm 2019, tỉnh Cà Mau được giao chỉ tiêu 900 tân binh, kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% gồm: Thành phố Cà Mau 140; huyện Thới Bình 110; huyện U Minh 83, huyện Trần Văn Thời 140; huyện Cái Nước 100; huyện Phú Tân 82; huyện Đầm Dơi 135; huyện Năm Căn 50 và huyện Ngọc Hiển 60 tân binh. Trong đó, 20 tân binh trình độ đại học chiếm 2,22%, 13 cao đẳng chiếm 1,44%, 05 trung học chuyên nghiệp chiếm 0,56%; 07 đảng viên chiếm 0,78%, 893 đoàn viên chiếm 99,22%; 724 thanh niên tình nguyện chiếm 80,44%; 33 tân binh sức khỏe loại 1 chiếm 3,67%, 330 tân binh sức khỏe loại 2 chiếm 36,67%, 537 tân binh sức khỏe loại 3 chiếm 59,66%; dân tộc Kinh 886 chiếm 98,44%, Kh’mer 14 chiếm 1,56%.

Các tân binh nhập ngũ vào các đơn vị: Sư đoàn BB 330/QK9: 460 tân binh; Lữ đoàn 950/QK9: 90 tân binh; Lữ đoàn TT 29: 50 tân binh; Trung đoàn 152/QK9: 80 tân binh; Bộ đội Biên phòng tỉnh: 170 tân binh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 50 tân binh.

(Ảnh TL)

Đạt được kết quả trên, nhiều tháng qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố Cà Mau bám sát chỉ tiêu của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng.

                                                                                 Nguyễn Thành Lập