Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Đại tá Trương Dũng Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh yêu cầu: Để thống nhất nhận thức về lý luận hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-02-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2018/NĐ-CP, ngày 31-12-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tổ chức, phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ; phương pháp soạn thảo các loại văn kiện các khối, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu tài liệu kết hợp với theo dõi nội dung quán triệt của các đồng chí Tổ nội dung Quân khu 9, đối với phần lý luận chung tổ chức thành một khối tại Hội trường; khi hướng dẫn soạn thảo các văn bản theo chuyên ngành, các đại biểu lưu ý về thời gian, địa điểm tham gia đúng thành phần, mạnh dạn trao đổi, đề xuất để được các đồng chí Tổ nội dung Quân khu 9 hướng dẫn chi tiết, đảm bảo quá trình soạn thảo các loại văn kiện diễn tập đạt yêu cầu, có chất lượng.

Do thời gian Hội nghị tập huấn có giới hạn, đồng chí mong muốn các đồng chí Tổ nội dung Quân khu 9 đề cao tinh thần trách nhiệm, trong quá trình triển khai, quán triệt các chủ trương chung của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân uỷ Trung ương, Quân khu…sao cho sát thực, dễ hiểu, dễ tiếp thu; tận tình hướng dẫn công tác soạn thảo văn kiện các khối để đại biểu nắm chắt, thực hiện đúng quy định làm cơ sở giúp các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh, 02 đơn vị thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất.

Các đồng chí Lãnh đạo Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua ý định diễn tập cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh (Ảnh TQV)

Qua 02 ngày tập huấn, hơn 200 đại biểu tham gia Hội nghị đã được Tổ nội dung Quân khu 9 triển khai, quán triệt một số văn bản có liên quan thi hành Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; về khu vực phòng thủ; về quy chế hoạt động của các lực lượng trong khu vực phòng thủ; Hướng dẫn của Quân uỷ Trung ương về hoạt động lãnh đạo của cấp uỷ địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; Hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị về nội dung hoạt động của các ban đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ…Ngoài ra, Tổ nội dung của Quân khu còn quán triệt, triển khai, hướng dẫn cho đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn về hiểu biết và cách khắc phục một số loại vũ khí hoá học huỷ diệt lớn; phương pháp soạn thảo một số văn bản lãnh đạo của cấp uỷ về lãnh đạo chuyển địa phương vào các trạng thái; soạn thảo văn bản khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; soạn thảo văn bản khối chính quyền, các kế hoạch chuyển địa phương, đảm bảo tác chiến…

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Phòng Tổ chức, Cục Chính trị Quân khu 9 quán triệt các văn bản Hướng dẫn của Quân uỷ Trung ương và Tổng Cục Chính trị về nội dung lãnh đạo, hoạt động của cấp uỷ, các ban tham mưu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (Ảnh TQV)

Kết thúc Hội nghị tập huấn, đồng chí Trương Dũng Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao về tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sự tận tuỵ, đầy trách nhiệm của các đồng chí Tổ nội dung Quân khu; thái độ tích cực học tập của đại biểu tham gia tập huấn đã góp phần thành công cho Hội nghị tập huấn. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn về cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh sao cho đảm bảo thời gian quy định và đạt hiệu quả cao nhất trong đợt diễn tập lần này.

Trịnh Quốc Vương