Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại buổi làm việc ngày 07-12-2018 với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đến ngày 30-11-2018; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về việc bổ sung những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng các luật về cải cách tư pháp vào Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh) đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị (nêu rõ các quy định, điều, khoản cụ thể), gồm: Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014; Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Thời điểm báo cáo từ khi áp dụng các luật đến nay, báo cáo gửi về Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 28-12-2018.

                                                                                         Nguyễn Thành Lập