Kỷ niệm ngày Tết trung thu

Cải cách tư pháp

Tỉnh ủy vừa báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020
6 tháng đầu năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Cải cách tư pháp (CCTP) đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Trong thời gian qua, công tác CCTP cả nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, đường lối về CCTP, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau cụ thể hoá và lãnh đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bậc.
Thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.
Ngày 13-12-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Công văn số 471-CV/BNCTU về việc đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng các luật về cải cách tư pháp.
Ngày 07-12-2018, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau về kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp (CCTP) năm 2018.

LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 1
Tổng lượt truy cập: 45220