Kỷ niệm ngày Tết trung thu

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức triển khai, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "nêu cao tinh thần trách nhiệm"
Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 03 và đến nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện các chỉ thị này đạt được những kết quả đáng khích lệ
Thân thiện, cởi mở và giản dị là tác phong vốn có của đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên, Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau.

LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 2
Truy cập trong ngày : 33
Tổng lượt truy cập: 15136