Kỷ niệm ngày Tết trung thu

Nghiên cứu - Trao đổi

Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13, ngày 25/11/2015 (còn gọi Luật tố tụng hành chính 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (trừ các quy định có liên quan đến quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, cụ thể tại khoản 1 Điều 371 của Luật này).
Luật Thi hành án dân sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13, ngày 25/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Quá trình thực hiện, cơ quan chức năng gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định.
Luật Tố cáo số 25/2018/QH14, ngày 12-6-2018 (còn gọi Luật tố cáo 2018), có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019, thay thế Luật Tố cáo 2011. Luật có cấu trúc gồm 9 Chương, 67 Điều; so với Luật Tố cáo 2011, Luật Tố cáo 2018 có những điểm mới cơ bản, đáng chú ý như bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, về xử lý tố cáo, rút gọn trình tự giải quyết tố cáo, rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo, cho phép rút tố cáo…
Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, ngày 27/11/2015 (còn gọi Bộ luật tố tụng hình sự 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Bộ luật có cấu trúc 9 phần, 36 chương và 510 Điều, bổ sung thêm nhiều quy định về:
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, ngày 27/11/2015 (Bộ luật hình sự 2015) và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, ngày 20/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Bộ luật cấu trúc gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều. Quá trình thực hiện, các cơ quan tố tụng gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định do chưa có hướng dẫn cụ thể.
Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, ngày 25/11/2015 (còn gọi Bộ luật tố tụng dân sự 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (trừ một số quy định thì có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, cụ thể tại Khoản 1 Điều 517 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015)
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, thời gian qua cùng với điều chỉnh một số chính sách trong hoạt động đối ngoại, các thế lực thù địch tạo ra các điều kiện thuận lợi để xâm nhập sâu vào xã hội Việt Nam
Nhằm phát huy tối đa hiệu quả trên các mặt công tác, hàng năm, chi ủy, lãnh đạo Ban, Ban Chấp hành công đoàn của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau đều phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị đăng ký xây dựng các sáng kiến, giải pháp trong công tác.
Năm 2018, thực hiện các quy chế phối hợp (đến nay, có 08 Quy chế phối hợp được ký kết giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cà Mau)
Năm 2018, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) tại Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có bước phát triển đáng kể góp phần tích cực trong việc đổi mới phong cách lề lối làm việc của đơn vị
Trước hết, chúng ta hiểu và nhận thức rằng: “Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội hoặc của một địa phương, đơn vi.

LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 2
Truy cập trong ngày : 39
Tổng lượt truy cập: 15142