Kỷ niệm ngày Tết trung thu

Phòng chống tham nhũng

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và các quy định của pháp luật về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, tạo sự thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước; góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa phương.
Ngày 16-7-2019, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 725-QĐ/TU, ngày 18-02-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước nhằm xem xét, đánh giá tình hình và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm, trong đó chú trọng đến các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; những giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng qua hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội.
Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nói riêng một cách tích cực, hiệu quả.
Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nhằm phát huy tác dụng tích cực của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (gọi tắt Chỉ thị số 33-CT/TW).
Thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các cơ quan chức năng áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản do vi phạm mà có trong quá trình thanh tra, điều tra và thi hành án, góp phần thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng hiện nay.

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 1
Tổng lượt truy cập: 8574