Kỷ niệm ngày Tết trung thu

Nội chính

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau năm 2019, trong 02 ngày 17, 18-7-2019, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Tổ nội dung Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp soạn thảo các loại văn kiện làm cơ sở giúp cho các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh và 02 đơn vị thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập năm 2019 đúng ý định và đạt hiệu quả cao.
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; các Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các ngành liên quan đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ban hành.
Ngày 15-11-2018, Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch số 132-KH/BNCTW khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy tại các tỉnh, thành phố phía Nam; Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có Báo cáo số 347-BC/BNCTU, ngày 05-12-2018 về kết quả công tác quản lý người nghiện ma túy và công tác cai nghiện ma túy tại tỉnh Cà Mau đúng theo nội dung, yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương.

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 1
Tổng lượt truy cập: 11800